Gouda West

Team Gouda West

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging.

Buurtzorg team Gouda West kan samen met u kijken wat er nodig is aan zorg en zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen.

~ Een manager zegt: tijd is geld. Bij Buurtzorg zeggen we: Goede zorg leveren is tijd nemen voor de mensen. Tijd om te luisteren naar het hele verhaal. En van daaruit verder kijken wat er nodig is. Nodig aan zorg, aan netwerkversterking en aan ondersteuning van de eigen kracht. Tijd om te luisteren is een investering die zich terugverdient. In minder zorguren, maar vooral in meer kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. En daar doen we het voor! Samen met de cliënt. ~

Ons werkgebied is postcode 2803.

 

 

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Gouda West, neem dan contact met ons op.
Büchnerweg 1 06 - 23509922
2803 GR Gouda goudawest@buurtzorgnederland.com